Our Blog

Gjuha e Urrejtjes në Shoqëri

Nga: Flavia Hasko

Gjuha e urrejtjes është një formë e shprehjes së emocioneve negative. Kjo lloj forme e shprehjes së indinjatës së brendshme, ndikon në shoqërinë tonë. Konjakturat e kësaj ndërtese që krijon kjo shprehje e brendshme janë të errëta dhe dëmprurëse në realitetin ku jetojmë.

(Read more)

Epoka e COVID-19

Nga: Artiola Koka

Epoka e Covid-19 preku të gjithë vendet në botë në intervale kohore të ndryshme, ku pjesa më e madhe e tyre vazhdon ende betejën kundër Covid-19. Kjo ishte pandemia më e madhe globale e shekullit të fundit.

Shifrat e larta të infektimeve dhe vdekjeve të përditshme, detyronin qeveritë përkatëse të ndërmerrnin masa kufizuese.

(Read more)

Përse duhet të votoni?

Nga: Silva Resuli

“Votimi është detyra juaj qytetare”. Kjo është një shprehje mjaft e zakonshme,

veçanërisht kur dita e zgjedhjeve afrohet.

Por çfarë do të thotë në të vërtetë?

(Read more)

Unë Zgjedh; Unë Votoj!

Nga Indrit Osmani

Personalisht mendoj se çdo njeri duhet të votojë sepse gjithsecili ka një mendim ose preference. Ne kemi të drejtën e të zgjedhurit të “zyrtarëve të Shqipërisë”dhe njëkohësisht kur votojmë kemi të drejtën e zërit për atë çka ndodh në vend dhe  rreth politikave që na ndikojnë.

(Read more)

Vota dhe Rëndësia e saj!

Nga Suela Gega

Çdo katër vite qytetarët shqiptarë votojnë për të zgjedhur kryeministrin dhe përfaqësuesit e tyre në parlament, por gjithmonë përballen me pyetjen “Përse duhet të votoj ?” .

(Read more)

Grua…

Nga Enia Hoxha

Kjo fjalë kaq e fuqishme që mbart brenda saj kaq shumë kuptim.

Një fjalë që jo gjithmonë është respektuar, por ndër vite janë perpjekur që me forcë ta përdhosin.

Ta shtypin, ta ulin, ta zhdukin… Përse?

(Read more)

Unë jam grua…?

Nga Flabia Hasko

Hesoidi thotë: “Në fillim shtëpia, gruaja dhe një ka për plugun”, gruaja, nëna, motra, vajza, janë shoqëria, janë elementi më thelbësor në një shtet, për formimin dhe progresin e tij, sepse ato edukojnë breza, ato falin jetë, ato janë forcë, inspirim.

E nisa me këtë shprehje të Hesoidit, për të thënë që në fillim është familja si pjesë e përbërë e së tërës, siç është shoqëria, kau që është skllavi i përmbushjes së nevojave të familjes, bashkimi i këtyre familjeve përbën shoqërinë, që bashkëjetojnë për përmbushjen e nevojave të tyre dhe funksionimin e një shteti.

(Read more)

SA RËNDËSI KANË TË DREJTAT E NJËRIUT NË NJË SHOQËRI EMBRIONIKE SI KJO E JONA?

Nga Flavia Hasko

Ne kemi 30 vite që prezumojmë se e kemi ndërtuar dhe e jetojmë jetën në demokraci. Para ’90, liria e shprehjes, e shtypit, e jetës, prona private, as që mund të mendohej, partia-shtet ishte ajo që qëndronte në krye edhe të mendimeve të tua duke uzurpuar çdo formë lirie. Gjatë asaj periudhe pati shumë të interrnuar politik, ushqimet ishin me tollona dhe të gjithë ishin në varfëri të barabartë. Ato 45 vite, ishin një luftë gjakatare për shqiptarët nga të gjitha vuajtjet që i’u injektuan. Pas ’90, duke se do do të lindte dritë nën moton “E duam Shqipërinë si gjithë Europa!” Marshuan për të drejta dhe liri, për të vendosur ata dhe të zbatohej vullneti i popullit, të respektohej e drejta e jetës dhe e drejta e fjalës.

(Read more)

Hate Fighters in Action

From 03 of March until 10th of March volunteers from Youth Center ‘’Perspektiva’’ attended the first training of “Hate Fighters in Action” project which was organized in Nis, Serbia.

“Hate Fighters in Action” is a project which is supported by Erasmus + program, Capacity Building in The Field of Youth Action. Hate Fighters Network will organize set of activities for young people in Partner countries with the aim to strengthen the role of young people in peace-building activities and combat against Hate Speech through artistic ways (Video, Music, Photography, and Graphic Design).

(Read more)

Virtual Action for Human Rights Education

On February 5th- 11th 2019 volunteers representing Youth Center “Perspektiva” attended the Erasmus + training course  “Virtual Action for Human Rights Education” which was held in Istanbul, Turkey.

Throughout the training course participants developed their skills in identifying hate speech online and offline. Furthermore the project encourages participants in becoming online activists for human rights. 

(Read more)

Krijimi i Rrjetit të Shoqërise Civile CVE

Më datë 28 Janar 2019, Qendra Rinore Perspektiva mori pjesë në Tryezën e diskutimit “Për krijimin e Rrjetit të Shoqërisë Civile CVE” dhe Promovimin e Raportit Hartëzues Kombëtar ”Shoqëria civile në parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri”, organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (Qnl Clci) në bashkëpunim me Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (https://cve.gov.al/).

Ky Raport është hartuar në kuadër të projektit rajonal “Komunitetet të parat: krijimi i rrjetit të organizatave të shoqërisë civile për parandalimin dhe përballimin e ekstremizmit të dhunshëm – nga parandalimi në riintegrim”, zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (Shqipëri), Hope and Homes for Children (Bosnje dhe Hercegovinë), Partners Kosova – Qendra për Menaxhimin e Konflikteve (Kosovë), Forum MNE (Mali i Zi), Centre for Common Ground (Maqedoni) dhe Qendra Kulturore DamaD (Serbi) dhe mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias 2016- 2017, Konsolidimi i Rrjeteve Tematike Rajonale të Organizatave të Shoqërisë Civile.

Read more

Working Table on Development of Capacity Curriculum Development Curricula Against Violent Extremism for Women

Youth Center “Perspektiva” participated in the Working Table on Development of Capacity Curriculum Development Curricula Against Violent Extremism for Women.
This project aims to increase the capacity of first actors, state-run and non-state actors to face violent extremism by strengthening their knowledge of the phenomenon, raising local and national awareness of the problems associated with violent extremism and capacity building of the target groups not only in the intervention phase, but especially in early identification and prevention of the spread of this phenomenon at the local and national level.
This project is implemented by the Department of Applied Social Sciences at UET, in cooperation with the Center for Coordination against Violent Extremism, the Ministry of Education, Sports and Youth, the Ministry of Interior and with the support of the United Kingdom Embassy in Tirana.
Qendra Rinore Perspektiva mori pjesë në tryezën e punës për Zhvillimin e Kurrikulave të Trajnimit për Rritjen e Kapaciteteve kundër Ekstremizmit të Dhunshëm për Gratë.
Ky projekt synon rritjen e kapaciteteve të aktorëve të vijës së parë, shtetërorë dhe jo shtetërorë, në përballje me ekstremizmin e dhunshëm nëpërmjet forcimit të njohurive të tyre rreth fenomenit, rritjes së vetëdijes lokale e kombëtare rreth problematikave që shoqërojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe fuqizimin e kapaciteteve të grupeve të targetuara jo vetëm në fazën e ndërhyrjes, por sidomos në identifikimin e hershëm dhe parandalimin e përhapjes së këtij fenomeni në nivel lokal dhe kombëtar.
Ky projekt zbatohet nga Departamenti i Shkencave Sociale të Aplikuara në UET, në bashkëpunim me Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, me Ministrine e Arsimit, Sportit e Rinisë, me Ministrinë e Brendshme dhe me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë.

A YOUNG JOURNALIST’S PERSPECTIVE

Two young journalists working for National Institute for Social Integration this June had a chance to participate in the training course in Southeastern Europe and to develop their skills working together with the Balkan media.

Young journalists from Lithuania, Albania, Serbia, Kosovo, Macedonia, Greece and Turkey spent 8 days in Albania and participated in the training course “Vaccine Against Hate Speech on Media” which is sponsored by the Council of Europe. This training has strengthened the ability of young bloggers and students of journalism to indicate and respond to hate speech and raised public awareness in favor of marginalized and vulnerable groups. One of the main topics was “How to identify and respond to hate speech”. Therefore the youth got to know a few organizations that are based in Albania and is concerned with human rights, discussed various problems, humans’ needs and obstacles they might face, which strengthened participants’ ability to recognize the language of hatred

Read more